602 324 577 / 602 496 823

O nás

Vážení zákazníci,
vítáme Vás na internetových stránkách naší firmy.

Čerstvé mléko z akciové společnosti AGRO Jesenice u Prahy

Největší producent mléka v regionu Prahy a Středočeského kraje se sídlem v Hodkovicích v současné době provozuje 5 automatů na prodej čerstvého mléka.

V místě sídla společnosti AGRO Jesenice u Prahy a. s. je lokalizován velkokapacitní kravín, v němž byla v letech 2003 – 2006 provedena rekonstrukce všech objektů včetně zavedení nejmodernější technologie ustájení pro chov dojnic a rekonstrukce dojíren a čekáren. Díky uvedeným investicím se podařilo zvýšit užitkovost při dodržení všech veterinárních a hygienických předpisů a zásad welfare zvířat, při současném zachování nejlepší kvality mléka. V rekonstruovaných objektech je ustájeno kolem 1 100 kusů dojnic s roční produkcí  9,5 mil. litrů mléka. Skladba krmení je konzultována s odborníky,  zvířatům je zajištěn pravidelný přísun potřebných živin v žádoucím množství a kvalitě. Dojnice se dojí třikrát denně a nadojené mléko není žádným způsobem chemicky ani tepelně upravováno.  Je okamžitě po nadojení zchlazeno na průtokovém chladiči na předepsanou teplotu a uskladněno v chlazených nádržích, každý den je více než 33 000 litrů mléka odváženo do mlékárny MADETA Planá nad Lužnicí. Z Hodkovic jsou každých 24 hod. zásobovány mlékem  naše automaty na mléko umístěny před sídlem společnosti. Mléko dodávané do mléčných automatů je šetrně pasterováno 20 vteřin při teplotě 72°C. Při výměně jsou důkladně sanitovány tanky na mléko a celá výdejní zařízení. Mléko rovněž podléhá neustálé veterinární kontrole a pravidelným laboratorním testům  Českomoravské společnosti chovatelů.

 AGRO Jesenice u Prahy a.s.

Kromě chovu skotu provozuje i rostlinnou výrobu a chov prasat. Rostlinná výroba produkuje obiloviny – pšenici, ječmen, řepku, mák, objemná krmiva pro živočišnou výrobu, špenát a hrášek pro vlastní mrazírenský závod ve Vestci.  Závod  ročně zpracuje a vyrobí zhruba 9 tis. tun zmražené zeleniny. Pestrou škálu aktivit akciové společnosti AGRO Jesenice u Prahy doplňuje středisko dopravy s vlastní mechanizací – auty a bagry zajišťující prodej a přepravu stavebních materiálů,  mechanizační středisko s vlastní kovovýrobou a prodejem PHM. Nakonec je třeba zdůraznit, že i přes ne vždy bezproblémový charakter činnosti v zemědělství se AGRO Jesenice i nadále snaží zachovávat ekologický přístup, o čemž určitě svědčí vybudovaná a provozovaná bioplynová stanice, která likviduje odpad z živočišné výroby (kejda, hnůj) a vyrábí elektrickou energii, kterou dodává  do energetické sítě.